Skip to content

2016-06-14 – Rootstime.be Belgium (Review)

Originally published:
http://rootstime.be/index.html?http://rootstime.be/CD%20REVIEUW/2016/JUNI1/CD67.html

Google translation:

Ben Craven is an Australian musician from Brisbane and producer of progressive rock music, particularly cinematic, entirely instrumental soundtracks. In 2005 he released his debut album “Two False Idiots” and in 2007 he launched a free download EP-tje under the title “Under Deconstruction”. His most famous album is perhaps appeared on the market in 2011 “Great & Terrible Potions” he also started playing live with his newly formed trio Ben Craven & The Section ‘.

Whether he really believes we ourselves do not know, but now he has released a new, third album which has been given the title “Last Chance To Hear”. It is a combination of a ten-track CD and a bonus DVD with four videos of songs on the CD, plus a movie about “The Making Of ‘Last Chance To Hear’.” One of the videos is “The Remarkable Man” we have joined to encounter in this review.

One song is there to hear a guest singer. The 85-year-old Canadian actor William Shatner makes for a ‘haunting concerned this contribution with the song “Spy In The Sky Part 3”. He will be remembered forever as the iconic cult figure ‘Captain Kirk’ of the ‘Enterprise’ from the films and the television series “Star Trek”.

Besides text provided “Spy In The Sky Part 3” there are also two instrumental versions: “Part 1” and “Part 2”. In opening and album title track “Last Chance To Hear Part 1” is also sung by Ben Craven himself, and later an instrumental “Part 2” follows from that number. Of “Critical Mass” we get with “Part 1” and “Part 2” just two entirely instrumental versions.

In the two remaining tracks “Revenge Of Dr. Komodo “and closing track” Mortal Remains “we will only hear instruments, which by the way the whole album all played by Ben Craven himself. He says that progressive rock bands like ‘Crimson King’, ‘Yes’ and ‘Pink Floyd’ have inspired him in his musical career, in addition to the composers of soundtracks for films such as John Barry and John Williams.

(Valsam)

Original text:

Ben Craven is een Australische muzikant uit Brisbane en producer van progressieve rockmuziek, voornamelijk filmische, geheel instrumentale soundtracks. In 2005 verscheen zijn debuutplaat “Two False Idiots” en in 2007 lanceerde hij een gratis te downloaden ep-tje onder de titel “Under Deconstruction”. Zijn bekendste album is wellicht het in 2011 op de markt verschenen “Great & Terrible Potions” dat hij ook live ging spelen met zijn pas opgerichte trio ‘Ben Craven & The Section’.

Of hij het echt meent weten we zelf ook niet, maar nu heeft hij wel een nieuwe, derde plaat uitgebracht die als titel “Last Chance To Hear” heeft gekregen. Het is een combinatie van een tien nummers tellende cd en een bonus dvd met vier video’s van nummers op die cd, aangevuld met een filmpje over “The Making Of ‘Last Chance To Hear’”. Eén van die video’s is “The Remarkable Man” die we ter kennismaking bij deze recensie hebben gevoegd.

Op één nummer is er wel een gastzanger te horen. De 85-jarige Canadese acteur William Shatner zorgt voor een ‘spoken word’-bijdrage bij de song “Spy In The Sky Part 3”. Hij zal voor altijd herinnerd worden als de iconische cultfiguur ‘Captain Kirk’ van de ‘USS Enterprise’ uit de films en de televisieserie ‘Star Trek’.

Naast het van tekst voorziene “Spy In The Sky Part 3” zijn er ook twee instrumentale versies: “Part 1” en “Part 2”. In openings- en albumtiteltrack “Last Chance To Hear Part 1” wordt ook gezongen door Ben Craven zelf, terwijl later een instrumentaal “Part 2” volgt van dat nummer. Van “Critical Mass” krijgen we met “Part 1” en “Part 2” enkel twee geheel instrumentale versies.

Ook in de twee resterende tracks “Revenge Of Dr. Komodo” en slotnummer “Mortal Remains” zullen we alleen maar instrumenten horen, die trouwens voor het gehele album allemaal door Ben Craven zelf zijn ingespeeld. Zelf zegt hij dat progressieve rockgroepen als ‘King Crimson’, ‘Yes’ en ‘Pink Floyd’ hem in zijn muzikale carrière hebben geïnspireerd, naast de componisten van soundtracks voor films zoals John Barry en John Williams.

(valsam)